Buku Panduan Kesiapsiagaan Bencana untuk Keluarga

Panduan Kesiapsiagaan Bencana ini dirancang dengan tujuan memandu setiap insan Keluarga untuk 1) mengetahui ancaman risiko didaerah sekitarnya, 2) kiat-kiat mitigasi praktis yang patut diperhatikan dan berpeluang besar membantu penyelamatan dan perlindungan diri, serta menyiapkan 3) Rencana Kesiapsiagaan Keluarga.

Buku dapat diunduh DI SINI

Lainnya: